Ашкана шаймандары Башка көктөр

Ашкана шаймандары Башка көктөр

Ашкана идишинин көгөрүшү гана эмес, чоң диапазон кашык, айры, бычак формасы, ичке дубал калып биз буга чейин сүйлөшкөнбүз, бирок анын ичинде куту көктүн, чөйчөк инжектордук көктүн, бажы тамак контейнер көктүн, кумура көктүн, жемиш контейнер пластикалык көктүн, шарап Galss көктүн жана башкалар.

Хея Молдо ашкана шаймандарынын формаларын жасоого жана өнүктүрүүгө басым жасап, ашкана шаймандарынын көктүн темирин тандоого жана жайгаштырууга, муздатуу тутумуна, бөлүнүү сызыгына, дубалдын калыңдыгына, жел чыгарганга жана башкаларга көңүл бурат.